Scroll down

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens door Wedentify. Wedentify gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Middels deze privacyverklaring informeert Wedentify u op welke wijze Wedentify om gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Wedentify
Emmastraat 2
5721 HB Asten
Tel: 0493-84 97 44

Algemeen

De verwerking van persoonsgegevens binnen Wedentify vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de AVG. Wedentify zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. Dit doet Wedentify door regelmatig na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op gebied van beveiliging van data als op het gebied van wetgeving omtrent gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken ten behoeve van onze dienstverlening

Wedentify verwerkt uw persoonsgegevens, omdat deze door u op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening verkregen zijn, door derde partijen aan Wedentify kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Wedentify  onder andere van u verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • KvK nummer
  • Gegevens betreffende uw bezoek aan de website van Wedentify

Bijzondere persoonsgegevens

Wedentify verwerkt geen bijzondere  persoonsgegevens. Mocht er om een dergelijke reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan zal Wedentify dit voorafgaand aan u kenbaar maken.

Doelen verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Wedentify verwerkt, worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Zo verwerkt Wedentify uw persoonsgegevens alleen voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen, het voeren van onze administratie, het beveiligen en optimaliseren van de website en de communicatie met u. Tevens kunt u op de website van Wedentify uw persoonsgegevens achter laten, zodat Wedentify contact kan opnemen om een afspraak in te plannen, om uw vragen te beantwoorden of om een prijsopgave te doen.

Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

In de meeste gevallen verwerkt Wedentify uw persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren of omdat Wedentify hiertoe een wettelijke verplichting heeft.

Wanneer u geen overeenkomst met Wedentify heeft, verwerkt Wedentify uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u er voor kiest om gebruik te maken van de contactmogelijkheden via de website van Wedentify. Het belang van Wedentify is om u van dienst te kunnen zijn. U bepaalt zelf of u uw persoonsgegevens hiervoor wil achterlaten. Mocht u bezwaar hebben tegen deze verwerking dan kunt u dit aangeven via info@wedentify.nl.  

In de gevallen waarin er geen sprake is van een van bovenstaande grondslagen, is Wedentify verantwoordelijk voor een rechtmatige verwerking van deze persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Wedentify bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking of voor zolang er een dienstrelatie tussen u en Wedentify bestaat, dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

Delen met derden

Wedentify verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor zover relevant wordt met deze derden geverifieerd of deze partijen op de juiste wijze met de verwerking van persoonsgegevens omgaan. Wedentify zal te allen tijde dataminimalisatie van de persoonsgegevens in acht nemen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wedentify neemt verschillende maatregelen om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Wedentify werkt met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast neemt Wedentify de nodige maatregelen met betrekking tot toegangsbeveiliging van alle systemen.

Rechten van betrokkenen

Het is mogelijk om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. U kunt dit doen door uw verzoek per e-mail te sturen naar info@wedentify.nl.  Wedentify zal binnen de wettelijke termijn reageren op het desbetreffende verzoek. Ter controle vraagt Wedentify u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen, waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Wedentify neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Klachten

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met Wedentify via het volgende emailadres info@wedentify.nl. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Wedentify maakt gebruikt functionele en technische cookies. Dat zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van onze website worden meegestuurd of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Wedentify gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en om inzicht te krijgen in het surfgedrag van de bezoekers van haar website. Hiermee kan Wedentify de effectiviteit van onze internetadvertenties op onze website en op websites van derden bepalen. Wedentify maakt op basis van de geregistreerde handelingen een profiel voor u aan en kan daarmee de internetadvertenties op onze website en op websites van derden aanpassen aan uw voorkeuren.

U kunt cookies accepteren of weigeren. Heeft u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser.

De cookies en de hieruit voortvloeiende data wordt beheerd door Google Inc. (“Google”). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hierop heeft Wedentify geen invloed.

Wijzigingen privacyverklaring

Wedentify kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wedentify raadt aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen via de website, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.