Case Everest Export

Miscommuncatie en een inconsistent merkbeeld

Everest Export stond voor een uitdaging. Hun huidige website werd omschreven als ‘ouderwets’ en ‘onprofessioneel’, en de uitstraling paste niet meer bij het moderne karakter van het bedrijf. Klanten werden niet meer aangesproken en de content wist de interesse van de doelgroep niet te wekken, waardoor klantenbinding uitbleef. Daarnaast zorgde verwarring over de merkcommunicatie voor een inconsistent beeld. Het was onze taak om dit te veranderen en Everest Export weer sterk op de kaart te zetten.

Terug naar de basis, de identiteit

Om de ware identiteit van Everest Export te hervinden, zijn we gestart met diepgaande identiteitssessies. Hieruit haalden we het DNA van het bedrijf naar boven en stelden een passende tone-of-voice op. Deze ontdekkingen waren zo treffend dat besloten werd dat niet alleen de website, maar de gehele branding een vernieuwing nodig had.

Implementatie: Een frisse nieuwe huisstijl

De nieuw vastgestelde identiteit werd de basis voor een frisse en krachtige huisstijl die de merkwaarden en visie van Everest Export belichaamde. Deze huisstijl en positionering werden consequent doorgevoerd in alle facetten van het bedrijf, van productfotografie tot aan de gevelreclame en busbelettering.

Van statisch naar dynamisch

Online transformeerden we de website van een statische presentatie naar een dynamische online catalogus, waarin kwaliteit en frisheid de toon zetten. Hierdoor werd de website een accurate weerspiegeling van het vernieuwde Everest Export.

Het resultaat

De inspanningen op het gebied van rebranding en de vernieuwde website wierpen hun vruchten af. Everest Export zag niet alleen een voortzetting van groei, maar werd ook zo aantrekkelijk dat het bedrijf werd overgenomen door Opti Group. Dit succesverhaal toont aan dat een goed doordachte rebranding kan leiden tot significante zakelijke ontwikkelingen.

Meer weten over deze case?

Of ben je geïnteresseerd in wat wij voor jouw onderneming kunnen doen? Neem direct contact met ons op!

Neem contact op

Andere resultaten

Case High Tech NL

Digitale transformatie voor High Tech NL en haar clusters

Een geïntegreerde visie High Tech NL benaderde ons met een duidelijke behoefte: een herstructurering van het digitale landschap van haar diverse clusters, allemaal onder één overkoepelende website. Dit moest gebeuren op basis van hun recent ontwikkelde huisstijl en met bijzondere aandacht voor het beheer van evenementen en een geïntegreerd beeld van het communitylandschap voor alle […]

Foto PIT Fitness

Nieuwe identiteit en positionering dragen bij aan groei van 402%

Sportiviteit en persoonlijke aandacht PIT Premium Fitness is een personal training studio met een sportief klimaat waarin alle invalshoeken worden benut om een gezondere en fittere leefstijl op te bouwen en te onderhouden. Gericht op ondernemers en op de doelgroep die zich, om diverse redenen, niet prettig voelt in een normale sportschool. De identiteitscrisis PIT […]